سپنج

استراتژی

استراتژی محتوا چه تفاوتی با بازاریابی محتوا دارد؟
درست است که بسیاری از مردم عبارات "بازاریابی محتوا" و "استراتژی محتوا" را به جای یکدیگر به کار می برند، اما بهتر است بدانید این دو عبارت هم معنی نیستند چرا که می توان برای هر نوع محتوایی، فارغ از جنبۀ بازاریابی آن، استراتژی تعریف نمود.

پس از الان مشخص کنیم که وقتی ما می‌گوئیم "استراتژی محتوا" منظورمان دقیقاً "استراتژی بازاریابی محتوا" است.